Arhiva vijesti

Spomen obilježje u Vukovarskoj ulici

Grad Crikvenica u spomen žrtvama Domovinskog rata i sjećanja na Vukovar, kojem je Crikvenica kao grad bio prijatelj u teškim vremenima i primao prognanike u vrijeme Domovinskog rata, napravit će spomenik braniteljima u Vukovarskoj ulici u Crikvenici. U svrhu prikupljanja umjetničkih rješenja i spomen obilježja Vukovar u Vukovarskoj ulici u Crikvenici, Grad Crikvenica objavio je javni natječaj te su pristigla umjetnička rješenja koje je Ocjenjivački sud ocijenio i rangirao. Procijenjena vrijednost realizacije projekta je 160.000,00 kuna bez PDV-a, a u ovaj ukupni iznos ulazi iznos nagradnog fonda, troškovi honorara autora i produkcija spomen obilježja (izrada i postav).

 

 

Ocjenjivački sud koji je razmatrao umjetnička rješenja sastojao se od pet osoba: Silvija Huljina, prof. povijesti umjetnosti, Branka Arh, povjesničarka umjetnosti, Josip Friš, predsjednik Gradskog vijeća, Vjekoslava Glavan, d.i.a. i Suzana Kljuš, prof. likovne kulture.

Kriteriji za ocjenjivanje umjetničkih rješenja bili su (pored usklađenosti rada s Uvjetima natječaja): umjetnička vrijednost djela, oblikovne, simboličke i estetske kvalitete spomen obilježja, prostorni koncept spomen obilježja, simbolička vrijednost djela: jasna sugestija žrtve i jasna sugestija simbola hrvatske državnosti; primjerenost i jasnoća prikaza zamisli; atraktivnost rješenja te sadržaj poruke.

Na Grad Crikvenicu su pristigla su tri rješenja od tri autora, s tim da su u rangiranje uzeta dva od tri rješenja, jer treće rješenje nije udovoljavalo Uvjetima natječaja te stoga nije razmatrano.

Osnovna ideja umjetničkog rješenja, koje je od strane Ocjenjivačkog suda ocijenjeno kao prvo rangirano, je „Vječni Plamen“. Umjetničko rješenje sastoji se od dvije željezne forme obojene u crnu i sivu boju koje omeđuju crveni kvadrat, tvore slovo V kao Vukovar, Victory i na njima je probijen tekst: Vukovar 18.11.1991. i Crikvenica – pamti (prevedeno na strane jezike) - remebers – erinnert – se souvient. Forma je osmišljena tako da se iz svakog kuta može raspoznati slovo V. Vječni plamen je simbol trajnog sjećanja na hrabre ljude i događaje od nacionalne važnosti, trajne zahvalnosti onima koju su živote dali za slobodu domovine i znak da njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena. Obzirom da je stvarni plamen zahtjevno održavati pristupljeno je tome na simbolički način. Plamen simbolizira crveni svjetleći kvadrat koji je ujedno i oznaka državnosti. Dimenzije cijele skulpture su: visina 150 cm, baza 52 x 52 cm, širina preko svega: 136 x 132 cm. Skulptura je postavljena na trokutastu podlogu visine 10 cm od poliranog betona. Dimenzije podloge su 250 x 200 cm, hipotenuza 320 cm. Hortikulturno uređenje bi trebalo biti minimalističko – kvalitetno zatravniti površinu, na rubu formirati živicu u obliku slova V.

O konačnom ishodu natječaja odlučivalo je Povjerenstvo za donošenje odluke o odabiru umjetničkog rješenja spomen obilježja Vukovar u koje su imenovani predstavnici Mjesnog odbora Crikvenica – zapad, udruge proizišla iz Domovinskog rata na području Grada Crikvenice, predstavnik Gradskog vijeća i zamjenica gradonačelnika odnosno u povjerenstvu su bili: Ivona Matošić Gašparović, zamjenica gradonačelnika; Mato Gavran, član Gradskog vijeća Grada Crikvenice; Branko Kleković, predsjednik MO Crikvenica – zapad; Igor Frković, potpredsjednik  MO Crikvenica – zapad (nije bio prisutan na glasanju); Željko Grujić, predstavnik HVIDR-e; Ivan Smojver, predstavnik HČZ Vinodol i Branko Plukavec, predstavnik UDVDR – ogranak Crikvenica.

Jednoglasno, glasanjem svih prisutnih članova Povjerenstva, odabrano je prvorangirano rješenje odnosno umjetničko rješenje „Vječni plamen“ koje je i od strane Ocjenjivačkog suda ocijenjeno kao najbolje, a čija je autorica Vesna Rožman Postić, diplomirana kiparica.