O nama

Počeci Udruge za narodne običaje "Duga" sežu u 1981. godinu kada je na inicijativu lokalnog pučanstva naselja Duga s ciljem i zadaćom očuvanja kulturne baštine te njegovanja tradicije i običaja našega kraja osnovana Parada "Duga". Formalno je Udruga registrirana 1997. godine.

Važno je istaknuti da je jedna od temeljnih zadaća Udruge razvijanje međuljudskih odnosa, narodnih običaja, organizacija maškaranih priredbi, suradnja s ostalim udrugama te svi ostali oblici druženja. Udruga broji preko 100 članova, a do sada je bila izrazito aktivna kroz paradnu sekciju, što se očituje u mnogobrojnim nastupima Parade "Duga" na raznim karnevalima, od Rijeke, fašnika u Samoboru pa do poznatog karnevala u Veneciji. Članovi Udruge također aktivno sudjeluju i u volonterskim akcijama na području Grada Crikvenice kao što su akcije čišćenja okoliša, prikupljanja humanitarne pomoći i slične.

Potrebno je istaknuti da "Duga" svojim nastupom i izgledom predstavlja Grad Crikvenicu i promiče brojne vrijednosti našega kraja, od gastronomske do turističke ponude.

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kontakt osoba: Mile Pešut (predsjednik) - 099/828-1125

Sjedište: Julija Klovića 1, 51260 Crikvenica

Društveni prostori: Trg Duga 1, 51260 Crikvenica (zgrada MO Crikvenica Zapad - suteren)

OIB: 91415060355

RNO: 0289663

Matični broj: 01325850

Registarski broj: 08000010

IBAN: HR1324020061100126652 (Erste Bank)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.udrugaduga.com